Betoniarnia: 604 90 80 80
Żwirownia: 604 75 27 48

Oferta

Towary dowozimy samochodami o ładowności od 2 do 25 ton.

Beton towarowy - jest to jeden z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych
Zastosowanie: do wykonywania konstrukcji budowlanych, żelbetowych i bloczków betonowych.

Beton kompozytowy – ze zbrojeniem rozproszonym.
Zastosowanie: posadzki i płyty. Dodatek włókien stalowych przeciwdziała powstawaniu rys w fazie wiązania oraz poprawia parametry stwardniałego betonu.

Beton mrozoodporny
Zastosowanie: konstrukcje narażone bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych.

Piasek płukany 0-2mm
Zastosowanie: zaprawy murarskie, beton towarowy, tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
posadzki, szlichty, posypywanie dróg i chodników do walki z gołoledzią.

Piasek suchosiany 0-8mm
Zastosowanie: beton stabilizacyjny, ogrodzenia.

Piasek kwarcowy
Zastosowanie: szlichty tynkarskie.

Żwir 2-8 mm
Zastosowanie: cienko i średnio warstwowe wylewki betonowe, obsypka filtrów studni
głębinowych.

Żwir 2-16 mm
Zastosowanie: średnio i grubo warstwowe wylewki betonowe, szczególnie stropy, schody, fundamenty, chudziaki.

Żwir 8-16 i 16-32 mm
Zastosowanie: opaski odwadniające wokół domów, obsypka rur drenażowych, filtry przydomowych oczyszczalni ścieków również cele dekoracyjne.